cəsarətsizlik

cəsarətsizlik
is. Cəsarətsiz adama xas olan hal; qorxaqlıq, ürəksizlik, ağciyərlik. Cəsarətsizlik göstərmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • cürətsizlik — is. Cəsarətsizlik, ürəksizlik, qorxaqlıq. Yenə də mən həmin səsdə cürətsizlik duyurdum. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • acizlik — is. Bacarıqsızlıq, iqtidarsızlıq, zəiflik, cəsarətsizlik, qətiyyətsizlik. İşdə acizlik. Onun bütün müvəffəqiyyətsizliyi acizliyindən doğur. – <Nizami:> Ümidsiz olmaq acizlikdir, insan yer üzünə səadət üçün gəlir. M. Hüs.. Acizlik göstərmək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəmcürətlilik — is. Cürət, cəsarət azlığı; cürətsizlik, cəsarətsizlik, qorxaqlıq. Burada kəmcürətliliyimiz aşkara çıxır. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəbanət — ə. qorxaqlıq, cəsarətsizlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağciyərlik — is. Qorxaqlıq, cəsarətsizlik, ürəksizlik, acizlik. <Kəyan:> Zərər yoxdur, Qulam, ağciyərlikdən ağsaç olmaq yaxşıdır! Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağgözlük — is. dan. Qorxaqlıq, cəsarətsizlik, ağciyərlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağızsızlıq — is. dan. Ağzında kəsər olmama, sözü keçməmə, dilsizlik; acizlik məzlumluq, fağırlıq, cəsarətsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağzımvaylıq — is. dan. Acizlik, ölüvaylıq, cəsarətsizlik, keylik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ahəstə — sif. və zərf <fars.> Asta, yavaş, ağır, üsullu. Dərənin hər iki tərəfindən bitmiş yüzillik palıd və fıstıq ağaclarının budaqları ahəstə əsən nəsimdən hərəkətlidir. M. F. A.. Ey dil, amandı, sirrini biganə bilməsin; Ahəstə zülfi yardə yat,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arvadağız(lı)lıq — is. dan. Ağzıboşluq, acizlik, cəsarətsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”